Проекти

  ПРОЕКТИ

      ДГ „Буратино“ от м. февруари 2020г. се включи в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование „- дейност 1 . Този проект се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата в риск . Проектът е с продължителност 30 месеца и е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с говорни проблеми или с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците,както и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

НОВА ЕКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ В ДГ „БУРАТИНО“

С екологична лаборатория ще се сдобие ДГ „Буратино“, чиито проект беше одобрен и спечели конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС.В двора на ДГ „Буратино“ ще бъде изградена екологичната класна стая, в която ще се правят лабораторни изследвания и интересни, достъпни за деца опити и експерименти по метода на Мария Монтесори. Постройката ще е изцяло от дърво и екологични материали и ще осигурява места за работа на 15 деца. Подовата настилка ще е прозрачна и през нея ще се виждат поставените природни материали – листа от различни дървесни видове, шишарки и др. Вътре малчуганите ще ходят боси, като по-малките ще играят образователни игри и ще редят пъзели, а по-големите ще правят изследвания на специални лабораторни масички.„Децата ще правят хербарии с растителни видове, събрани от двора и ще проследяват цикъла на живот при растения, животни и хора. Постройката ще бъде оградена от саксии, в които ще се отглеждат билки и подправки“, разказа директорът на ДГ „Буратино“ Димитрия Добрева.Тя допълни, че в къщичката ще бъдат инсталирани далекоглед и микроскоп, ще има и познавателни табла за планетите и Космоса, както и за устройството на човешкото тяло. С нетърпение очакваме реализирането на проекта, който ще е от голяма полза за екологичното възпитание на малките деца. Там те ще могат чрез личен опит да научат много за природата и необходимостта от нейното съхранение.

Edit

 ПРОЕКТИ „ЕКОПЪТЕКА“ И „ЕКОКЪТ“

Двата европейски проекта:
“Природонаучен музей” и “Екопътека с терапевтична насоченост и горски екокът” са съгласувани с кмета на район “Централен”; финансирани от Министерството на околната среда и водите; изпълнени от фирма “Гербера” с управител Георги Чалъмов.
Тези проекти са уникални и единствени в страната, които повишават, обогатяват и допълват знанията на децата за заобикалящия ги свят.

Comments are closed.