Научно-практически семинар на тема: “Приемственост и алтернативи в предучилищното и началното училищно образование ”

На 18-20.03.2016 г. в Пампорово беше проведен научно-практически семинар  на тема:“Приемственост и алтернативи в предучилищното и началното училищно образование ”. В него взеха участие и базовите към ПУ  учители от ДГ „Буратино“. На общо заседание присъстващите се запознаха с алтернативни чуждестранни образователни модели от Турция, Америка, Италия , а във втората сесия обогатиха познанията си чрез работа по групи на тема : „Приемственост между детската градина и началното училище“. Семинарът беше изключително плодотворен поради съвместната работа на предучилищни и начални педагози в  екипни групи.Полезната информация за нововъведенията в чуждестранните образователни модели ни дава нови хоризонти в работата ни с децата.

581907_484933018382196_3948939167526129973_n

Bookmark the permalink.