Монтесори-метод в детската градина

Община Пловдив  въведе обучение, възпитание и социализация на децата в общински детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори, съобщиха от общината. Една от тези градини  е   „Буратино“.

Пилотният проект стартира още през м. януари 2016 г. с  интензивен курс за  25 преподаватели от петте селектирани детски заведения и петима общински служители от отдел „Образование“. Обучението се осъществява от Нов български университет по специално разработена за проекта учебна програма, а партньори в реализирането на проекта са квалифицирани български специалисти с диплома от AMI (международната Монтесори Асоциация).

Вече са оборудвани две  помещения  в ДГ „Буратино“ съобразно изискванията на  Монтесори-метода в предучилищна възраст. От началото на 2016/17 УГ  започна и прилагането му в новите групи с постъпили 3-годишни деца . Очаква се това да  даде възможност на учителите да надградят съществуващата система . „Детските заведения трябва да са институции, които са медиатор в процеса на развитие на детската личност и въвеждането на обучение по метода Монтесори ще ни помогне в това отношение“, каза заместник-кметът Стефан Стоянов, с ресор образование и бизнес развитие.Той подчерта, че в България Монтесори педагогиката се прилага единствено в частни учебни заведения и Пловдив е първата община, която въвежда иновативния подход за обучение и възпитание на децата. Детските градини, в които първоначално се въвежда  образователната методика, са „Майчина грижа“, „Мирослава“, „Буратино, „Велимира“ и „Мир“. Решаващо при избора на петте градини е силната мотивация и желание на директорите и екипите за въвеждане на иновации в преподаването и модернизиране на учебния процес.

Монтесори педагогиката

„Монтесори“ е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на д-р Мария Монтесори, италиански лекар и възпитател, методът се прилага успешно вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

Днес методът Монтесори е изключително популярен и широко прилаган в цял свят (98 страни). Най- убедително са залегнали идеите й в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища, хиляди са и детските градини Монтесори в света.

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. За нея е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете. Задачата на възрастните е да помогнат на детето да разкрие и развие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се справя сам!“.

Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз“. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.

Bookmark the permalink.