Учебна 2017/ 2018 г. – педагогически екипи

За предстоящата нова учебна година от 15 септември 2017 г.  педагогическите екипи в ДГ „Буратино“ ще бъдат в следния състав:

I А гр. :   Т. Тончева – Л. Шишкова

Помощник-възпитател: Теодора Трайкова

I Б гр. :  Е. Дачева – П. Маркова

Помощник-възпитател: Мариана Райчева

II А гр.:  Г. Николова – А. Войчева

Помощник-възпитател: Албена Иванова

II Б гр. : Зл. Методиева – П. Тарасевич

Помощник-възпитател: Силвия Елекчиян

III гр.: В. Николова – М. Георгиева

Помощник-възпитател: Тодорка Стоянова

IV А ПГ : К. Хаджиева – Топалова

Помощник-възпитател: Пенка Трончева

IV Б ПГ : В. Цветкова – Св. Герджикова

Помощник-възпитател: Мая Начева

 

Bookmark the permalink.