ДИРЕКТОРИ НА СОФИЙСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОБМЕНЯТ ОПИТ В ДГ „БУРАТИНО“

   На 08.11.2017 г.  ДГ „Буратино“ посрещна над 40 директори на детски заведения от столицата. Визитата имаше за цел да запознае гостите с Монтесори-средата в детското заведение и да им покаже резултатите до момента, постигнати от педагози и деца по новия метод на обучение и възпитание.  Директорите изразиха приятната си изненада от богатата среда, арт-оформлението на вътрешните пространства и екстериора, допълнително обособените кътове и стаи за индивидуална работа с децата -игралната площадка за шах,  интерактивната стая, стаята на приказките, природонаучния музей, муз. кабинет и кабинетите за допълнителни дейности – рисуване, спорт, английски език и т.н. Гостите имаха възможност да се докоснат и до атмосферата в самите групи. Силно впечатлени бяха от тишината, реда и спокойствието, които царят там. Децата ползват по собствен избор предоставените Монтесори-материали и развиват сензориката, математическите и езиковите си умения на принципа „проба-грешка“, като реализират успешно самоконтрол. Последва отворен диалог между страните. Домакините отговориха на множество въпроси от страна на гостите, свързани с пряката работа и срещаните трудности, свързани с броя деца в групите, както и с работата с  деца със специални потребности. Визитата беше полезна и за двете страни. Обмененият опит ще бъде използван от тях в бъдещата работа с децата.

Bookmark the permalink.