ОБМЯНА НА ОПИТ ПО СИСТЕМАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ В ДГ „БУРАТИНО“

         

            На 04.04.2018 г. в ДГ „Буратино“ се събраха педагози и директори от всички детски градини в Пловдив, работещи по системата на Мария Монтесори. Идеята на тази работна среща беше обмяна на опит и идеи между  настоящите членове на разрастващото се Монтесори-педагогическо общество в града. Това беше последната им среща за тази учебна година, като преди това подобни работни срещи се състояха във всяко едно детско заведение, работещо по новата за страната ни система. Официални гости бяха г-н Стоянов – заместник-кмет „Образование, бизнес  и  развитие“, г-жа Щилянова – началник отдел „Образование“, г-жа Мурадова – гл. експерт към отдел „Образование“, г-н Чуканов – ст. експерт към отдел „Образование“. Директорите, педагозите и официалните гости посетиха 4-те функциониращи Монтесори-групи в детската градина. На последвалия конферанс всички те споделиха впечатленията си от наблюдението. Изразиха задоволство от постигнатите резултати и богатата работна среда, създадена за децата от двете първи и двете втори групи. Колегите споделиха, че се чувстват заредени с нова енергия след тази среща и че са натрупали полезен опит и нови идеи, които ще им бъдат от голяма полза в  практиката. Г-н Чуканов – ст. експерт, също сподели , че според него педагозите в ДГ „Буратино“ са постигнали много , успели са да усвоят пространствата в помещенията така, че да създадат една приятна и функционална среда за развитието на децата, като наблюдението е показало резултати на европейско ниво. Г-н Стоянов също изрази задоволството си от постигнатото и увери присъстващите педагози, че работата по проекта ще продължи със същите бързи темпове, като се предвижда обмяна на опит и с колеги от Европа. 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.