Банкова сметка

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ „Пловдив“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: 
BG20IORT73753102600000
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за март, 2020г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ „Буратино“: @buratinodg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!  

Bookmark the permalink.