За родителите – заявление за м. юли и август

 
Завление

Бланката се попълва от I-ва и II-ра групи за месеците юли и август.
При заявено неприсъствие, за децата не се заплащат 20,00 лв. задължителна такса.

Ако са заявили неприсъствие и се наложи да посещават ДГ през заявения период – няма проблем, но тогава ще им бъде начислена постоянната част от таксата за съответния месец/и/.

Попълнено и подписано, заявлението може да се сканира и да се изпрати на имейл адреса на градината: buratino@dg.plovdiv.bg

 

Bookmark the permalink.