Важна информация относно допълнителните дейности в детската градина

       На вниманието на всички заинтересовани родители предоставяме информация от фирма за допълнителни дейности „Данивер“.  Децата, записани на дейности към фирмата за учебна 2019/ 2020 година, за които е платена такса за второ полугодие за дейностите МОДЕРЕН БАЛЕТ, НАРОДНИ ТАНЦИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ще бъдат компенсирани както следва :

dav

Bookmark the permalink.