ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА В ДГ „БУРАТИНО“

  •       В детска градина „Буратино“ още с официалното откриване на новата учебна година стартираха  и  активностите във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността / 16 – 22.09.2020 г. /. За нас се превърна в ежегодна традиция да участваме в кампанията, реализираща се с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, както и Министерството на околната среда и водите.

     Още от ранна  възраст възпитанието на децата трябва да е  в  посока осмисляне на  живота като ценност. За тази цел ние, педагозите от ДГ „Буратино“, се стараем да оформим   среда, в която нашите възпитаници да осъзнаят   необходимостта от спазване на  правила с цел съхраняване на личното здраве и това на другия. Също така да се запознаят с опасностите, които крие замърсяването на въздуха от автомобилните газове, вредата от шумовия фон, най-честите причини за  пътно-транспортни произшествия, предимствата при избор на различни видове транспорт. Предвид строгите предписания за работа в условия на COVID-19 тази година активностите, свързани с темата, бяха организирани така,  че да се избегне контакт между деца от различни групи. В занималните  и в дворното пространство децата се включиха в дейности, свързани с безопасността на движение – състезателни игри , разучаване на песни, редене на тематични пъзели, запознаване със знаци за движение , рисуване и апликиране  на тема „Движа се безопасно“ . Чрез адаптирани за възрастта  презентации, работа с карти с обучителна цел , решаване на проблемни ситуации малчуганите затвърдиха и разшириха  представите си за правилата за движение, значението на знаците, видовете превозни средства. Обогатен беше и кътът „Безопасност на движението“. 

Bookmark the permalink.