ПРИЕМ НА ДЕЦА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА В ДГ

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли след отсъствие по-малко от 2 месеца, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразноболен, родителите могат да представят декларация, че не им е известно детето да е било в контакт със заразноболни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. 

За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, задължително се предоставят следните документи:

 1. Еднократен отрицателен резултат от  чревни изследвания;

2. Медицинска бележка за липса на контакт с болен  или  декларация от родителите, че не им е известно детето да е било в контакт със заразноболни и че то няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни;

3. Декларирано съгласие от родителите.

Може да ползвате този адрес, за да свалите бланката за него:

http://odzburatino.eu/site/wrk/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5.docx

 

 

 

   

 

Bookmark the permalink.