НАБЛЮДЕНИЕ „БОГАТСТВАТА НА ЕСЕНТА“

    Най-красивият  и пъстър месец от есенния сезон /октомври/  беше посветен на богатствата, с които природата щедро ни дарява.  Децата бяха включени в организирани наблюдения и разходки  с цел да получат повече систематизирани знания за промените в растителния ,  животинския свят ,  климатичните условия .  Научиха много за  плодовете и зеленчуците и ползата от тях за здравето на човека.Също така наблюдаваха  поведението на познати видове насекоми, птици, диви животни .  Запознаха се с голямо разнообразие от растителни видове, характерни за района, в който живеем. Осъзнаха необходимостта от полагане на грижи от страна на човека за опазване на това безценно богатство. Знанията,основани на личния опит, формират отношение към околната среда , възпитават у децата ценни качества като отговорност и  трудолюбие.  Учат ги да си сътрудничат и да работят в екип, а също така  помагат на децата да  осмислят необходимостта от спазване на правила и норми на поведение с цел съхранението на живата и неживата природа. Не на последно място децата преживяха незабравими емоции. Заедно спортуваха, забавляваха се, твориха! С много смях, игри  и веселие, но и с огромна полза за обогатяване на детските знания, умения и навици преминаха последните дни на октомври –   истинско вълшебство за всички нас – учителите и дечицата от ДГ „Буратино“.

dav

 

  

Bookmark the permalink.