ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА , РАЗРЕШАВАЩА ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА В ПГ

     По предложение на кмета на гр. Пловдив г-н Здравко Димитров на 13.11.2020 г. беше подписана заповед от министъра на образованието и науката, с която се дава възможност на децата от подготвителни групи да не посещават  детските градини на територията на град Пловдив по преценка на родителите след подаване на заявление. Заповедта е издадена на база данни за високата процентна заболеваемост на хората в гр. Пловдив и факта, че градът остава трайно в червената зона. Разрешението е в сила за периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021 г. Можете да се запознаете със съдържанието на заповедта, както и да получите бланка със заявление от приложените файлове:

Заповед

Заявление отсъствие ПГ

Bookmark the permalink.