ЗАПОВЕД ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПГ ЗА ПЕРИОДА 01.02-28.02.2021 Г.

   Министърът на образованието и науката издаде  заповед с дата 29.01.2021  г., която  дава възможност  за удължаване срока за отсъствие на децата от ПГ по желание на родителите до края на м. февруари. Тези отсъствия ще се считат  като отсъствия по уважителни причини. Тук може да се запознаете със съдържанието на заповедта и да изтеглите бланка за заявление, което трябва да бъде попълнено и представено за входиране в ДГ, ако родителите желаят детето им да не посещава ПГ за целия период или за част от него. Заявлението трябва да бъде с дата най-късно един  работен  ден  преди периода на отсъствие на детето. При невъзможност заявлението да бъде представено лично, можете да го изпратите на мейл-адреса на детското заведение, като и в този случай това трябва да се случи  не по-късно от един работен ден  преди периода  на отсъствие на детето.

Заявление за отсъствие от ПГ

Заповед :

Bookmark the permalink.