ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА РАЗРЕШАВА ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ

        Скъпи родители, с нова заповед от 30.12.2020 г. министърът на образованието и културата обяви за допустими отсъствията на децата от ПГ по преценка на родителите за периода до 31.01.2021 г.  С текста на заповедта може да се запознаете тук: Plovdiv_2021  . Необходимо е , ако НЕ желаете детето ви да посещава детското заведение през посочения период или част от него, да представите заявление по образец, бланка за което ще намерите тук :Заявление отсъствия 4-31.01.2021  . 

Bookmark the permalink.