ДГ „Буратино” за по-чиста планета

Във връзка с отбелязването на Световния ден на рециклирането на 18.03.2021 г. колективът на ДГ „Буратино” предвижда реализацията на множество инициативи с екологична насоченост, като водещата тема е „Обичам и пазя природата – Земята е наш общ дом”. Акцентът е през месец март, но цялостната дейност на ДГ „Буратино“ през учебна 2020/2021 г. също е свързана с екологичното възпитание и обучение на децата. Именно в предучилищна възраст трябва да се поставят основите на екологичното възпитание, за да израснат децата ни съвестни граждани на света, отговорни и съпричастни към екологичните проблеми в световен мащаб. Всеки човек би трябвало да осъзнае, че рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас като част от живата природа на нашата планета. Именно затова всички ние – екипът на ДГ „Буратино”, се обявяваме в подкрепа на тази благородна инициатива, която е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България”/дългосрочна програма „Място България”/. Координатор на тази инициатива за страната ни е сдружение „БГ Бъди активен” с подкрепата на Фондация „Кока-Кола”. Участието на детската градина предвижда множество различни инициативи – тематични изложби и конкурси, работа по еко-арт-проекти с участие на деца и родители, обогатяване представите на децата за необходимостта от разделно събиране на отпадъци чрез презентации, подходящи за предучилищна възраст и др. Старт на еко-инициативите даде дареното на детската градина сърце за събиране на пластмасови капачки, като средствата от рециклирането им ще бъдат използвани за подпомагане закупуването на кувьози, снабдени с животоподдържаща апаратура за бебета, нуждаещи се от по-специални грижи.

Спасението на света зависи от нашите сърца и умове, от нашата любов към природата, от нашата загриженост и отговорност. Нека отворим сърцата си, за да запазим заедно нашия дом – Земята! Децата на ДГ “Буратино“ ще го направят!

Bookmark the permalink.