Екип огнеборци в ДГ „Буратино“ за пробна евакуация

Днес в ДГ „Буратино” се проведе пробна евакуация при пожар, в която взеха участие малките възпитаници и персонала на детското заведение – директор, учители, администрация, медицинско лице. В рамките на 7 минути всички успяха да напуснат сградата . Екип опитни огнеборци направи демонстрация как на практика трябва да се реагира за бързо потушаване на възникнал пожар. Децата имаха възможност да се запознаят лично със смелите пожарникари, които им разказаха за огромната важност на своята професия , чиято основна цел е опазването на здравето и живота на хората. Цялата настояща седмица в детската градина като основна тема в педагогическите ситуации е поставено реагирането при бедствия, аварии и катастрофи. Проведена е на по-ранен етап и евакуация при земетресение, а днешната е с акцент върху правилното поведение по време на пожар. Педагозите са организирали за децата множество ситуации по темата с включени презентационни материали и практически упражнения, за да получат възпитаниците на ДГ нужните знания и умения за бързо и адекватно реагиране без паника. С цел постигане на по-добри резултати в обучението по темата активно участие са взели и родителите, които дообогатяват представите на децата чрез общуване в семейството. За децата емоцията беше огромна. Те имаха възможност наживо да видят пожарна кола, да разгледат предпазното облекло на пожарникарите, да работят с пожарогасителен маркуч под напътствията на специализирания екип и при взети необходими предпазни мерки. Педагозите на практика упражниха гасене на пожар с пожарогасител. За финал те подариха на смелите огнеборци благодарствен плакат и изказаха възхищението си от тяхната смела и благородна професия. Днешната евакуация и практическо упражнение е от голяма полза както за децата, така и за целия персонал на детското заведение.

http://u4avplovdiv.com

https://trafficnews.bg

https://www.plovdiv24.bg