По повод 50-годишния си юбилей ДГ „Буратино”, гр. Пловдив проведе национален онлайн-конкурс за детска рисунка на тема „Буратино и приятели”.

Обявеният регламент за участие може да видите тук:

РЕГЛАМЕНТ
Участници: деца на възраст от 4 до 7 години, разделени в 2 възрастови групи:

1-ва възрастова група : от 4 до 5 години;

2-ра възрастова група : от 6 до 7 години.

Нямат право да участват деца, посещаващи в настоящия момент детска градина „Буратино”, гр. Пловдив, както и деца на персонала .

Изисквания към творбите:

Рисунките могат да бъдат индивидуални или резултат от групова работа. Всеки участник има право на участие в конкурса само с една рисунка . В творбите трябва да присъства Буратино – герой от приказката на Алексей Толстой „ Златното ключе или приключенията на Буратино”.

Каним малките творци от цялата страна да ни покажат как си представят любимия на всички ни Буратино. Дали ще бъде сред своите приятели от същата творба, сред приказни герои от други литературни произведения или поставен в съвсем различен сюжет, нека решат самите деца, а ние им пожелаваме приятно рисуване и пътешествие в страната на въображението!

Материали и техники за рисуване – по избор.

Самостоятелност в творческата дейност – при наличие на съмнения за намеса на възрастен при оформлението на творбата по преценка на журито тя може да бъде изключена от оценяването.

Необработени кадри – необходимо е рисунките да бъдат сканирани или качествено снимани и изпратени без ползване на обработващи изображението програми .

Изпращане на творбите : детските рисунки изпращайте на адрес : dg.buratino.konkurs@abv.bg ; придружени от следните данни:

1.Заглавие на творбата;

2.Име, презиме и фамилия на детето–участник / 3-те имена на децата, участващи с колективна работа/;

3.Навършени години на участника /участниците/;

4.Име и фамилия на родител или учител;

5.Име на организацията / детска градина, школа…/,

6.Данни за контакт – адрес, телефон.

Изпращането на рисунка, придружена с необходимите данни, се приема като доказателство за съгласие на родител /настойник/ имената на детето му и изображение на рисунката да бъдат публикувани с цел популяризиране на конкурса.

Срок :

Творби за конкурса ще се приемат от 17 март до 30.04.2022 г. Получените след определения срок няма да бъдат включени в оценяването.

Резултати:

Класирането ще бъде обявено след 15.05 в сайта на детското заведение на адрес : odzburatino.eu в раздел „Новини”, както и във фейсбук-групата.

Участниците, отличени с I, II или III място във всяка възрастова група, ще получат грамота и предметни награди. Ако отличената рисунка е групова работа, грамотата ще бъде обща, както и предметната награда.С всички участващи творби ще бъде оформена изложбена стена в сайта на детското заведение, както и във фейс-страницата ни .

Правилата на конкурса и класирането се огласяват чрез сайта на ДГ „Буратино”,гр.Пловдив, фейсбук-групата на детската градина и специализирани конкурсни сайтове.

Жури: Детските творби ще бъдат оценявани от компетентно жури с членове изявените пловдивски творци в областта на живописта Ангел Герджиков и Александър Димитров, както и представители на педагогическия екип на детското заведение.

Екипът на ДГ „Буратино” пожелава на всички малки творци приятно рисуване!

 


 

Резултати от конкурса за детска рисунка, посветен на 50-годишния юбилей на ДГ „Буратино“

 

Печеливши възрастова група 4-5 години

1-во място

Елиса Еминова Салимова – 4 год. , гр. Попово ДГ„Слънце”. Педагог – Искра Хаджииванова.

2-ро място

Владимир Георгиев – 5г., гр. Карлово. „Добрият Буратино“ Гл. учител: Недялка Иванова„Златно сърце“-Монтесори III група, ДГ „1 юни”

3-то място

Елица Танева Славова – 4 г., Пловдив „Вълшебния театър” Учител: Йорданка Конакчиева, ДГ „Чучулига”.

Поощрителна награда

Анелия Ангелова Ганева – 5 г., гр. Пловдив. Родител: Александра Ганева
Печеливши възрастова група 6-7 години

 

1-во място

Гери Христомирова Росенова – 6 год. – ДГ „Лястовичка“ – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова

2-ро място

„Буратино на разходка“ Рисунка на: Хазал Али Февзи- 6 години – 4 група ДГ“ Кокиче“ с. Самуил, обл.Разград Родител: Халиме Ахмед

3-то място

София Николаева Генчева – 6 г., Пловдив Педагог : Иглена Ангелова , ДГ „Мирослава”
Всички рисунки, участвали в конкурса

 

възрастова група 4-5 години

 

Александър Веселинов - 4 г. , гр. Варна. Педагог - Маргарита Стоянова.
Александър Веселинов – 4 г. , гр. Варна. Педагог – Маргарита Стоянова.
Александър Димитров - 5 г., гр. Варна. Педагог - Маргарита Стоянова.
Александър Димитров – 5 г., гр. Варна. Педагог – Маргарита Стоянова.
Александър Николаев Петров – 4 г., Нова Загора. „ Буратино на куклен театър“ Ръководители: Звезделина Стоянова- старши учител, Стела Димитрова- учител ДГ „ Надежда“
Алина Анатолиева Костова – 5 г. , гр. Плевен. “ Буратино приключенства“ Учител: Виргиния Борисова ДГ“Слънце“
Анелия Ангелова Ганева – 5 г., гр. Пловдив. Родител: Александра Ганева
Ангежелина Уилямсън – 4г. , гр. Карлово. Ст. учител Николина Константинова, „Здравец” – IV в група, ДГ „1 Юни”.
Анна Николаева Михайлова – 5 г. гр. Плевен. “ Буратино среща Малвина“ Учител: Виргиния Борисова ДГ“Слънце“-град Плевен
Антон Златков Янчев – 5 г., гр. Варна. „Приключенията на Буратино“. Педагог – Маргарита Стоянова
Бояна Чуртова – 5г. „Моят добър приятел“. Гл. учител: Недялка Иванова, „Златно сърце”, Монтесори III група ДГ „1 юни”, гр. Карлово.
Виктория Андонова на 4 години, гр. Варна. Педагог – Маргарита Стоянова
Виктория Андонова – 4 г., гр. Варна. Педагог – Маргарита Стоянова
Виктория Симеонова – 4 год. – гр. Попово. Искра Хаджииванова – преподавател по ИИ. ДГ „Лястовичка”, гр. Попово
Владимир Георгиев – 5г., гр. Карлово. „Добрият Буратино“ Гл. учител: Недялка Иванова„Златно сърце“-Монтесори III група, ДГ „1 юни”
Вяра Християнова Терзиева – 5 г., гр. Плевен „Буратино в търсене на приключения“ Учител: Виргиния Борисова ДГ“Слънце”
Георги Венциславов Панчев – 5 години , Мездра Педагог – Тереза Иванова Петрова
Георги Момчев – 5 г., гр. Варна. Педагог – Маргарита Стоянова
Гергана Николаева Ангелова – 4 г., Пловдив Учител: Йорданка Конакчиева, ДГ „Чучулига”.
Даниел Красимиров Латровалиев – 5 г., гр. Петрич Йорданка Рупанова – учител, Жулиета Тренчева-учител. ДГ №3 „Детелина“, 3 група „Веселите барбарони“.
Даяна Божидарова Минова- 5г. , с. Церово, община Своге. Учител Гергана Лилова.
Дилек Алил – 4 г., с. Преславци, община Тутракан НЧ“Светлина -1941г.“. Ръководител – Галина Салъф
Ева Антонова – 4 год – гр. Попово ДГ „Лястовичка”. Педагог – Искра Хаджииванова.
Езги Бирджан Синан – 5 г. , гр. Дулово Втора група „Гълъбчета“, ДГ“Мир“ . Родител – Аксел Хюсню.
Елиса Еминова Салимова – 4 год. , гр. Попово ДГ„Слънце”. Педагог – Искра Хаджииванова.
Елица Венциславова Хаджиева – 5 г., гр. Смолян ДГ „Слънце” . Педагог – Деляна Щерева.
Елица Танева Славова – 4 г., Пловдив „Вълшебния театър” Учител: Йорданка Конакчиева, ДГ „Чучулига”.
Емили Емилова Гугова – 5 г., гр. Плевен “ Буратино е щастлив“. Учител: Виргиния Борисова ДГ“Слънце“.
Иб Ахмед Мустафа – 5 години ПДГ – с.Средна махала,общ.Руен,обл.Бургас Ръководител г-жа Севинч Ахмед.
Ивомир Христов Найденов – 5 години Ст. учител Николина Константинова „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Йоан Георгиев Крясков – 5 г. ДГ „Радост“ Преподавател Мария Кряскова НЧ ,,Просвета’’- 1870 Школа по приложни изкуства , гр. Свиленград
Ирем Юсуфова Алиманова – 4г. Родител: Севинч Алиманова гр.Севлиево
Калина Калоянова Петкова – 5 г., Пловдив Педагог: г-жа Георгиева, г-жа Шинкова ДГ „Светлина”, Пловдив
Кристиана Владиславова Тодорова на 5 години. „Закуска с Малвина“ Родител: Малина Светлозарова Тодорова ДГ „Радост“, гр. Ихтиман.
Лилия Севфалинова Петкова – 5г. „Буратино със своите приятели” Име на учителите: Донка Дралчева и Кристиана Енчева Име на организацията: ДГ“Надежда“ гр. Нова Загора
Любов Мирем Юсеин – 5 г., Пловдив Буратино на гости у Малвина Педагог : Мария Йорданова , ДГ „Родина”.
Максим Емилов Мандев – 4 г. , гр. Пловдив „Буратино отива на цирк“ Учител: г-н Илиян Чорлев Детска градина „Десислава“ , град Пловдив , р-н Тракия
Максим Методиев Начев на 5 год. “ Полето на чудесата” ДГ “ Слънце“ гр.Плевен, учител: Виргиния Борисова.
Максимилияна Стоянова Ерменлиева – 5 год. „ Буратино отива на училище“ Звезделина Стоянова- старши учител, Стела Димитрова- учител ДГ „ Надежда“ гр. Нова Загора
Мартин Атанасов Димов – 4г. от гр.Карнобат. „Буратино и Малвина”. Родител-Зорница Славова
Михаела Иванова Андонова – 4 години, гр. Пловдив „Буратино на цирк“ Учител: г-н Илиян Чорлев Детска градина „Десислава“, р-н Тракия.
Михаела Михаилова Андонова – 5 г. ДГ „СЛЪНЦЕ“ – гр. Смолян, трета гр. „Буратино” Кристина Балджиева (майка)
Михаела Стоева – 5 г., гр. Карлово „Щастливият Буратино“ Гл. учител: Недялка Иванова ДГ „1 юни” „Златно сърце“-Монтесори – III група
Никол Владимирова Мерчева – 5 години „Буратино се забавлява с приятели” Педагог – Деляна Щерева ДГ „Слънце”, град Смолян
Никол Димитрова Боекова – 4 години „Новите приятели на Буратино” Учител: Йорданка Конакчиева ДГ „Чучулига”, гр. Пловдив
Николай Николаев Живков – 5г, гр. Благоевград ,,Буратино и златното ключе“ Родител: Анелия Живкова
Пресияна Неделчева Жечева – 4 год. ДГ Здравец – гр. Попово Искра Хаджииванова – преподавател по ИИ
Райна Атанасова Мицова – 5 г. „Буратино и житената питка” Педагог : Силвия Пенова ДГ „Родина”, гр. Пловдив
Райна Петрова Петрова – 5 г., гр. Пловдив „Буратино отива на куклен театър“ Родител: Елена Петрова ДГ „Таня Савичева“
Рая Ванева Нанкова – 5 години, гр. Карлово „Буратино в цветната градинка“ Ст. учител: Катя Ангелова ДГ „1 юни, „Златно сърце“-Монтесори -III група
Седеф Назми Сали – 5 г. гр. Дулово Втора група „Гълъбчета“ ДГ“Мир“ гр.Дулово Учители: Мария Ангелова и Сибел Аптула
Симона Станимирова Спасова – 5 год. „ Буратино заравя жълтици“ Звезделина Стоянова- старши учител, Стела Димитрова- учител ДГ „ Надежда“ гр. Нова Загора
Ясемин Юналова – 4 год. ДГ „Лястовичка” – гр. Попово Педагог – Искра Хаджииванова
Мартина Георгиева Дишлийска – 5 г., Пловдив Родител : Мария Дишлийска
Буратино в Страната на глупците – Красимир Костадинов Димов – 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Весел Буратино – Вангел Станимиров Костадинов – 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Голямото сърце на Буратино – Виктория Красимирова Гавазова 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Златното ключе на Буратино – Ивайло Иванов Дългърски – 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Приключенията на Буратино – Габриела Мирославова Иванова – 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Срещата на Буратино с Базиолио и Говорещия щурец – Нелина Апостолова Кабаджова – 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Учуденият Буратино – Белослава Миленова Христакиева 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
възрастова група 6-7 години
Азар Ивов Анатолиев – 6 г. , гр. Варна Педагог – Маргарита Стоянова
Айлин Кемранова Зекирова – 6 години „Щастливият Буратино“ Учител: Жечка Стоянова ДГ44 „Валентина Терешкова“, Варна
Алек Даниелов Динев – 7 години, гр.Шумен „Буратино и татко Карло“ ДГ „Братя Грим“ – група „Братче и сестриче“ Учители: Пепа Петкова, Михаела Пенева
Александър Вадимович Ушанли 6г. Олеся Тронко – майка ДГ „Светла „, гр. Пловдив
Александър Георгиев Бояджиев – 6 г., Стара Загора „Буратино в цирка” Ст. учител Касимира Атанасова ДГ „Българче”, №8
Александър Мирославов Александров – 6 год. ДГ „Лястовичка” , гр. Попово Худ. Ръководител : Искра Хаджииванова
Ана-Мария Тихомирова Трифонова – 6 г. , гр. Стара Загора „Буратино на сцената” Педагог: Мариела Арагнева ДГ „Българче”
Ангел Ангелов Саралиев – 6 г., „Буратино чете на приятели” Педагог – Георгиева Пловдив, ДГ „Светлина”
Ангелина Георгиева Тенчева 7г. – Заглавие “ Гората“ Преподавател Мария Кряскова, Свиленград НЧ ,,Просвета’’- 1870 Школа по приложни изкуства
Андрей Велиславов Янков- 7г. ,,Буратино е щастлив“ Кремена Маринова – старши учител ДГ 39 ,,Приказка“ гр. Варна
“Буратино с еднорози” Ани Петрова Минкова, 6г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Антония Маджарова – 6г., гр. Карлово „Шареният Буратино“ Ст. учител: Катя Ангелова „Златно сърце“-Монтесори , III група ДГ „1 юни”
Беатриз Пламенова Димитрова – 6 години Педагог: Маргарита Стоянова Варна
“Буратино в гората” Белослава Николаева Милева, 7г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Богомил Рангелов – 6г., гр. Карлово „Буратино в гората“ Ст. учител: Цветанка Варчева „Пъргави кончета“- IV Б група ДГ „1 юни”
Божана Владиславова Тодорова – 6 години. „Буратино и Малвина“ Родител: Малина Светлозарова Тодорова ДГ „Радост“, гр. Ихтиман
Буратино в цирка-Яница Мирославова Стоянова-6г.Ваня Николова-учител; ДГ Буратино гр.Шумен
Валентина Валентинова Георгиева – 6 г. Педагог: Вероника Цветкова , ДГ“Щастливо детство“ гр. Враца
Виктор Деянов Димитров – 6 г. „Буратино и златните монети” Родител: Пенка Салутска ДГ „Зора”-Паганини
Виктор Иванов Кайраков – 6 г., гр. Стара Загора „Феята съживява Буратино” Педагог: Мариела Арагнева ДГ „Българче”, №8
Виктор Радославов Димитров – 6 г., Стара Загора „Буратино в гората” Ст. учител Красимира Атанасова ДГ „Българче”, №8
Виктория Светославова Иванова – 6 г. Поморие Буратино отива на училище Учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“
Виктория Тодорова Георгиева – 6 г., „Буратино гони пеперуди” Пловдив, ДГ „Светлина” Педагози : г-жа Данчева, г-жа Дафчева
“Буратино под дъгата” Виолена Евгениева Чолакова, 6г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Габриела Александрова Анкова – 6 год.гр. ПоповоДГ Лястовичка – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
“Буратино в тъмната гора” Галена Николаева Малинова 6г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Галин Сашев Тодоров, 6г. ДГ „Детска радост, 25“, гр. Варна Родител: Красимира Тодорова
1. Заглавие на творбата : “ Буратино се среща с феята“ 2.Име, презиме и фамилия на детето– Галина Илиева Генчева 3.Навършени години на участника – 6 години 4.Име и фамилия на учител: Жечка Стоянова 5.Име на детска градина : ДГ44 „Валентина Терешкова“ Варна
Лисицата, котката и Буратино” Георги Костадинов Ахчиев, 7г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Гергана Йосифова Йосифова – 6 год. гр. Попово Гергана Йосифова Йосифова – 6 год. – ДГ Лястовичка – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Гери Христомирова Росенова – 6 год. – гр. Попово Гери Христомирова Росенова – 6 год. – ДГ Лястовичка – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Гизем Гюналова Гюляетова – 7 години, Шумен – „Буратино и неговият свят“ ДГ „Братя Грим“ – група „Братче и сестриче“ ул.“Родопи“ № 28 гр.Шумен Учители: Пепа Петкова, Михаела Пенева
Дамян Тодоров Юлиянов – 6 год. гр. Попово Дамян Тодоров Юлиянов – 6 год. – ДГ Лястовичка – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Дамяна Веселинова Митева – 7г., Поморие Буратино отива на цирк учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ , гр. Поморие
Даниела Иванова Добрева – 6 г., Пловдив „Буратино и принцесата в света на забавленията” Педагози: г-жа Данчева, г-жа Дафчева ДГ „Светлина”, гр. Пловдив
Дария Атанасова Ковачева – 6г. Ст. учител Таня Иванова „Радост” – IV г група ДГ „1 юни”, гр. Карлово
1. Заглавие на творбата: “ Буратино на цирк“ 2. Име на детето: Дария Мильова Димитрова – 6 години 3. Име на родител: Петя Димитрова 4. Данни за адрес: град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
Дария Радославова Христова-6г.гр.Шумен „Буратино със синеочка” Педагог : Ваня Николова, ДГ „Буратино”, гр. Шумен
Дария-Ника Владимирова Николова – 6 год. гр. Попово Дария-Ника Владимирова Николова – 6 год. – ДГ Здравец – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Даян Николаев Шекирев – 6 години Ст. учител Николина Константинова „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Даяна Ангелова Кроснева на 7 години , Варна, Маргарита Стоянова
Денислава Недева Суплезова – 6 години Учител Любомира Дамбулева „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Ева Миленова Печева – 6 г., Пловдив „Момчето, което оживя” Педагог: Гергана митева, ДГ „Мирослава”
Евелин Руменов Павлов – 6 години „Буратино и Малвин заловени от Карабас“ Ст. учител: Цветанка Варчева „Пъргави кончета“- IV Б група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Елена Сенко – 7 г., ПомориеБуратино отива на урок – Елена Сенко – 7г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Елизабет Дмитриевна Денкова – 7г., ПомориеБуратино отива на цирк – Елизабет Дмитриевна Денкова – 7г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Елис Ахмедова – 6 г., Сливен ДГ „Калина” Педагог: Радостина Узунова
Емануела Димитрова Станчева – 6 г. , гр. Варна 4 б група ,,Буратино“ на ДГ 39 ,,Приказка“ гр. Варна Креми Маринова – старши учител
Емилия Костова Македонска – 6 г., Пловдив Педагог: Гергана Митева, ДГ „Мирослава”
„Буратино отива на куклен театър“ – Емилияна Емилова Димова – 6 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Ениа Радославова Енева – 6 г., Пловдив „Приключенията на Буратино” Педагог: Гергана Митева, ДГ „Мирослава”
Ерика Тодорова Джанкова – 6 г., Пловдив „С Буратино е забавно” Педагог: Иглена Ангелова, ДГ „Мирослава”
Ефе Александров-7г. НЧ“Светлина -1941г.“ с.Преславци, ул.Първа №2 ПК-7635 общ.Тутракан обл.Силистра
„Буратино отива в парка“ – Ивайла Златкова Михалева – 7г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
“Златният ключ и Буратино” Ивайло Младенов Татаров, 7г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Иванина Евгениева Стаменова – 7 години Учител Любомира Дамбулева „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Ивет Радославова Дамянова – 6г. „Буратино и ключето” Ст. учител Ирина Цочева „Радост” – IV г група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Инна Ивайлова Балева на 6 години Варна, Маргарита Стоянова
Йоана Кирилова Кирова на 6 години, гр. Варна, Маргарита Стоянова
Калина Стефанова Воронова – 6 години Ст. учител: Цветанка Варчева „Пъргави кончета“- IV Б група ДГ „1 юни”, гр. Карлово
„Буратино отива на цирк“ – Калинка Димитрова Христова – 7 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Катерина Зоин – 6 г., Сливен ДГ „Калина” Педагог: Радостина Узунова
Лора Ангелова Ръкова 6г. майка Росица Доленска ДГ “ Светла“ гр. Пловдив
Любомир Ангелов Ангелов – 6 години „На Буратино щастливия ден“ Ст. учител: Катя Ангелова „Златно сърце“-Монтесори III група, ДГ „1юни”, гр. Карлово
Магдалена Венциславова – 7 г., „Буратино и вълшебният ключ” Педагог: г-жа Чолакова Пловдив, ДГ „Светлина”
Майкъл Уилямс Да Силва – на 6 години , Мездра „Приключенията на Буратино“ Учител – Тереза Иванова Петрова, ДГ „Слънчице“
Малин Атанасов Калеников – 7 години „Буратино и Малвина“ Ст. учител: Цветанка Варчева „Пъргави кончета“- IV Б група, ДГ „1юни”, гр. Карлово
„Буратино“ – Мариела Радославова Георгиева-6г Учител Ирена Величкова ДГ село Церово Адрес: Село Церово, община Своге
Марина Алберт Михайлова, 7г. учител:Станислава Бенкова ДГ „Радост“, група „Щурче“, гр. Габрово
Марина Николова Атанасова – 6 год – ДГ Здравец – гр. Попово. Марина Николова Атанасова – 6 год – ДГ Здравец – гр. Попово. Педагог: Искра Хаджииванова
Марио Стойчевски – 6 г. , Поморие Буратино отива на училище – Марио Влатко Стойчевски – 6,7 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Заглавие: Моят любим герой Мария Костова Хаджиева – 7 години Учители: Валентина Арнаудова, Катя Василева ДГ “ Албена“ гр. Пловдив
Мария Методиева Точевска – 6 г. , Петрич Педагог: Йорданка Рупанова, Жулиета Тренчева ДГ „Детелина” Група „Веселите барбарони”
Мария Георгиева Тодорова – 6 години Ст. учител Ирина Цочева „Радост” – IV група, ДГ „1юни”, гр. Карлово
“Буратино под дъгата” Мартин Калинов Малчев , 7г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
„Буратино отива на цирк“ – Мартин Матинов Душев – 6 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
“Буратино и великденският заек” Мартин Мирославов Ганев, 7г. Учител : Стеляна Енчева, ДГ” Весела”,гр. Пловдив
Матея Мирославова Морарска – 6 г. , гр. Варна 4 б група „Буратино” на ДГ 39 „Приказка”, гр. Варна Креми Маринова – ст. учител
Мая Мариянова Иванова – 6 г., Стара Загора „Рожден ден на Буратино” Учител: Мариела Арагнева, ДГ „Българче”, №8
Групова рисунка „Буратино и приятели“ на: 1. Мелани Светлозар Милева 6г. 2. Виктория Любомира Семерджиева 6г. 3. Андреа Викторова Минкова 5г. Учителките на Трета група на ДГ „Детелина“ село Нови хан, област София, община Елин Пелин – Ралица Горанова, Теодора Маринова и Илияна Райнова
Микаела Евгениева Стаменова – 7 години Учител Любомира Дамбулева „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Мирослава Николаева Мирославова – 6 год. , гр. Попово Мирослава Николаева Мирославова – 6 год. – ДГ Слънце – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Михаел Емилиян Колев – 7 г. „Буратино на път” Ст. учител Красимира Атанасова ДГ „Българче”, №8, Стара Загора
Михаела Михайлова Михова – 6 год. – гр. Попово Михаела Михайлова Михова – 6 год. – ДГ Здравец – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Мона Джиджева – 7 г., Пловдив Педагог: Иглена Ангелова, ДГ „Мирослава”
Наталия Александрова Кълвачева – 6 години Ст. учител: Цветанка Варчева „Пъргави кончета“- IV Б група ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Никол Димчева Маринова – 7 години, Шумен „Буратино и приятели“ ДГ „Братя Грим“ – група „Братче и сестриче“ ул.“Родопи“ № 28 гр.Шумен Учители: Пепа Петкова, Михаела Пенева
„Буратино отива на училище“ – Никола Василев Даниелов – 6 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Никола Юлианов Кирилов 7г. Петя Георгиева Йорданова ДГ“Щастливо детство“ гр. Враца
„Буратино във водния свят“ Николай Светославов Иванов – 6 г. Учител: гл. учител Даниела Младенова Детска градина „Славейче“, гр. Кюстендил
Нур Неджми Бейхан 6години, ДГ „Първи юни“ с.Овен/ общ.Дулово, учители : Алие Мехмед, Хазел Айналъ, Семра Мехмед
„Буратино вижда първа падаща звезда и бяга след топката си“ – Пламен Василев Славов, учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Попово Пламен Илиянов Любомиров – 6 год. – ДГ Лястовичка – гр. Попово, Педагог: Искра Хаджииванова
Радослав Венциславов Андреев-6г., „Намерих ключа” Педагог : Ваня Николова, ДГ „Буратино”, гр. Шумен
„Буратино на разходка“ – Ралица Василева Костадинова – 6 г. Родител: Васил Костадинов, ДГ „Росица“ – гр. Пловдив
„Буратино“ Рая Димитрова Григорова-6г. Учител Ирена Величкова, ДГ село Церово, община Своге
Рая Николаева Карафизова – 6 години „Щастлив ден с Буратино Гл. учител: Недялка Иванова „Златно сърце“-Монтесори III група, ДГ „Буратино”, гр. Карлово
„Буратино след дъжд“ – Рая Христова Любенова – 6г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Росица Петева Петева. Години: 6. Родител: Филка Петева. гр. Димитровград
Салим Ереджеб-6г. НЧ „Светлина -1941г.“ с.Преславци с.Преславци ул.Първа №2 ПК-7635 общ.Тутракан обл.Силистра
Сиана Василева Стоянова – 6 год. – ДГ Лястовичка – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Сибел Юсуф -7г. НЧ“Светлина -1941г.“с.Преславци с.Преславци ул.Първа №2 ПК-7635 общ.Тутракан обл.Силистра
„Буратино отива на пикник“ – Симона Димитрова Кръстева – 7г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
„Буратино отива на разходка“ – Сияна Ивелинова Русанова – 6 г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Сияна Калинова Аушанова – 6 г., Стара Загора Ст. учител Красимира Атанасова ДГ „Българче”, №8
„Буратино продава буквара си и купува билет за цирк“ нарисувана от Славин Димитров Андров на 6 години от град Септември ДГ „Приказно Вълшебство“ родител: Диана Димитрова Андрова
София Николаева Генчева – 6 г., Пловдив Педагог : Иглена Ангелова , ДГ „Мирослава”
Станислав Ангелов Ангелов – 6 години Буратино отива на училище“ Ст. учител: Катя Ангелова „Златно сърце“-Монтесори III група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Стелина Здравкова Бахарова -6г, Свиленград Преподавател.Мария Кряскова НЧ ,,Просвета’’- 1870 Школа по приложни изкуства
Буратино спечелил награда по математика – Теодора Атанасова Тальокова – 7г. – учител: Лилия Диомова – ДГ“Веселушко“ – гр. Поморие
Теодора Тодорова Мурадова – 6 години Учител Любомира Дамбулева „Здравец” – IV в група, ДГ „1 юни”, гр. Карлово
Тияна Ивайлова Ангелова; 6г. гр.Шумен „Пинокио на моста” Педагог: Ваня Николова, ДГ „буратино”, гр. Шумен
Фатме Фахредин Смаил – 7 години ПДГ – с.Средна махала,общ.Руен,обл.Бургас Ръководител- г-жа Севинч Ахмед
Фелиса Хюсеин Сабри – 6 год., гр. Попово Фелиса Хюсеин Сабри – 6 год.- ДГ Слънце – гр. Попово Педагог: Искра Хаджииванова
Фрея Миленова Кръстева-6г., гр.Шумен Педагог: Ваня Николова. ДГ „Буратино”, гр. Шумен
„Буратино на разходка“ Рисунка на: Хазал Али Февзи- 6 години – 4 група ДГ“ Кокиче“ с. Самуил, обл.Разград Родител: Халиме Ахмед
„Буратино е приятел“ Юлияна Милкова Юриева,6 години Учители :Доротея Тончева и Петя Мирчева ДГ 21 „Вихрогонче “ филиал село Малево община Хасково
Рисунка „Буратино със златното ключе“. Яна Стефанова Стефанова – 6 год. От Детска градина „Слънце“ гр. Смолян, Група Буратино
„Буратино в цирка“ – Яница Мирославова Стоянова – 6г. Ваня Николова – учител; ДГ „Буратино“, гр. Шумен
Благодаря ти, татко! – Иван Георгиев Евлогиев – 6 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Буратино и неговото букварче, на път към училището – Ева Калинова Загорова – 6 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Буратино и приятели – Адриана Бориславова Чотрова – 6 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка
Един забавен ден на Буратино с Малвина, Пиеро и Арлекино – Катерина Павлова Кехайова – 6 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, гр. „Звездица“ Учители: Спаска Василева и Иванка Гатешка

Участие с колективен проект: ДГ „Майчина грижа”, гр. Пловдив
заглавие на творбата: „Приключенията на Буратино“
участници: Магдалена Славова Терзиева 6г.
Анна-Мария Тодорова Иванова 7г.
Сара Марко Лукиари 6г.
Катерина Валериева Кондратцева 6г.
Евгени Найденов Лилов 6г.
учители: Валентина Георгиева, Димитрийка Паунова
Директор : Маня Върбанова