За нас

МОНТЕСОРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „БУРАТИНО“

    ДГ ”БУРАТИНО” съчетава иновации и качество за съвременно предучилищно възпитание и образование. Методът на МОНТЕСОРИ е основан върху наблюдаването на детето в естествената му среда и приемането му такова, каквото е. Основният принцип на Монтесори-педагогиката е да се подтикне детето към самовъзпитание, самообучение и саморазвитие. Девизът на метода е : „Помогни ми да направя това сам“. В Монтесори-групите детето се обучава на принципа „проба-грешка-проба“ с помощта на специално разработена подготвена среда, включваща Монтесори-материали, в които е заложена възможност за самоконтрол .  Задачата на Монтесори-учителя е, да помогне на детето да организира  дейността си,  за да измине своя уникален път и  да реализира колкото може повече своя потенциал. Думите на Мария Монтесори ни показват верния път,  който трябва да следваме  като учители-новатори, за да създадем условия за развитие на детската личност  и превръщането и в отговорен, уверен в себе си и успяващ възрастен:

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2. Ако детето е често критикувано, то се учи да съди хората.

3. Ако често хвалите детето, то се учи да оценява.

4. Ако пред детето се демонстрира враждебност, то се учи да се бие.

5. Ако сте честни с детето, то се учи на справедливост.

6. Ако често се присмиват на детето, то става срамежливо.

7. Ако детето живее с чувство за безопасност, то се учи да вярва.

8. Ако  унижавате детето, то се учи да се чувства виновно.

9. Ако детето среща одобрение, то се научава да се отнася добре със себе си.

10. Ако сте снизходителни към детето, то се научава да бъде търпеливо.

11. Ако насърчавате детето, то придобива увереност.

12. Ако детето живее в дружеска атмосфера и се чувства необходимо, то се научава да намира любов.

13. Не говорете лошо за детето, дори и в негово отсъствие!

14. Концентрирайте се да развиете доброто в детето и в крайна сметка няма да остане място за лошо!

15. Винаги се вслушвайте и отговаряйте на дете, което се обръща към вас! Уважавайте детето, което е направило грешка, но може сега или по-късно да я поправи!

16. Бъдете готови да помогнете на детето, което е в търсене на нещо и да бъдете незабележими за детето, което е намерило всичко.

17. Помагайте на детето да усвоява знания. Правете това като изпълвате обкръжаващата среда с грижа, сдържаност, тишина и любов.

18. В общуването с детето винаги се придържайте към добрите маниери, предлагайте им най-доброто на което сте способни.

19. “Децата са като пеперудите. Едни летят високо, други – по-ниско, но го правят по най-добрия начин, който могат. Да не ги сравняваме едно с друго, защото всяко дете е различно, всяко едно е специално и красиво само по себе си.“