Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ “БУРАТИНО“

  1. Димитър Любов Червенков  /председател/
  2. Петя Стефанова /Зам. Председател ОС/
  3. Ружа Светославова Ватева    /Протоколчик ОС/
  4. Пламена Чакърова  /Технически секретар и организатор/
  5. Нели Ганевска    /Финансиращ орган/

/дата на качване 07.04.2023 г./

/дата на качване 10.03.2023 г./

/дата на качване 11.01.2023 г./

/дата на качване 16.12.2022 г./

/дата на качване 18.10.2022 г./

/дата на качване 10.06.2022 г./

/дата на качване 28.02.2022 г./

/дата на качване 22.02.2022 г./

/дата на качване 17.01.2022 г./

/дата на качване 13.10.2021 г./

/дата на качване 07.10.2021 г./

/дата на качване 22.06.2021 г./

/дата на качване 16.04.2021 г./

/дата на качване 02.03.2021 г./

/дата на качване 01.10.2020 г./