Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ “БУРАТИНО“ ЗА МАНДАТ 2024 – 2027 ГОДИНА

  1. Петя Стефанова   /председател/
  2. Димитър Колев /секретар/
  3. Магдалена Стоилова-Гинова    /протоколчик/
  4. Нели Ганевска  /представител на финансиращия орган/
  5. Пламена Чакърова
  6. Милчо Златев
  7. Екатерина Замфирова

Резервни членове:

  1. Елена Димитрова
  2. Кристина Гаврилова

/дата на качване 06.02.2024 г./

/дата на качване 18.01.2024 г./

/дата на качване 07.04.2023 г./

/дата на качване 10.03.2023 г./

/дата на качване 11.01.2023 г./

/дата на качване 16.12.2022 г./

/дата на качване 18.10.2022 г./

/дата на качване 10.06.2022 г./

/дата на качване 28.02.2022 г./

/дата на качване 22.02.2022 г./

/дата на качване 17.01.2022 г./

/дата на качване 13.10.2021 г./

/дата на качване 07.10.2021 г./

/дата на качване 22.06.2021 г./

/дата на качване 16.04.2021 г./

/дата на качване 02.03.2021 г./

/дата на качване 01.10.2020 г./