Втора Б група „Веселячета“

“ Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност, то ще се научи как да открива любовта.“

Педагози:

Виолета Цветкова
старши учител

портфолио

Светла Герджикова
старши учител

портфолио

Мая Начева
помощник-възпитател