Трета А група – „Приятели“

“ Трябва да помагаме на детето да развива своите способности с търпение, грижа, разбирателство и любов.“

Педагози:

Таня Тончева
старши учител

портфолио

Лалка Шишкова
старши учител

портфолио

Петя Божинова
помощник-възпитател