Четвърта Б група – „Слънчеви зайчета“

“ Образованието и възпитанието на децата от най-ранна детска възраст днес е ключът към по-добро общество утре. „

Педагози:

Пенка Тарасевич
старши учител

портфолио

Златка Методиева
старши учител

портфолио

Надежда Кръстева
помощник-възпитател