Обща информация

 

Възложител: ДГ“Буратино“:

Пловдив, район „Централен“, ул.“Загоре“ 6,

Булстат: 000458656

Старши счетоводител – р-н „Централен“ – Мария Златарева;

Снабдител – Красимира Димчева

ЗАС – Геновева Златарева

МОЛ: Кристина Йончева – Директор